Nebojte se zeptat

Víte, že neexistuje nic jako "výpověď dohodou"? A víte třeba, jak máte postupovat, když vám zaměstnavatel neplatí to, co má? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky, které nám posíláte.  

Nejčastější dotazy

Image

Nebojte se zeptat

Víte, že neexistuje nic jako "výpověď dohodou"? A víte třeba, jak máte postupovat, když vám zaměstnavatel neplatí to, co má? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky, které nám posíláte.

Nejčastější dotazy

Image

1. Jak se můžu bránit, když mně zaměstnavatel dal výpověď bezdůvodně?

V první řadě je nutné, abyste zaměstnavateli písemně oznámil, že výpověď považujete za neplatnou a že trváte na dalším zaměstnávání. Pokud to nepostačí, může zaměstnanec podat žalobu na neplatnost výpovědi k příslušnému soudu. Žalobu je nutné podat do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby. Při podání žaloby je už vhodné se obrátit na advokáta.

2. Co můžu dělat, když mě zaměstnavatel nutí přejít na hůře placené místo?

Zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy, a to takového druhu a na takovém místě, jak je v pracovní smlouvě dohodnuto. Ke změně pracovní smlouvy může dojít jen s vaším souhlasem. Výjimečně může zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci i bez jeho souhlasu např. ze zdravotních důvodů.

3. Neustále pracuji přesčas, zaměstnavatel mi ho neproplácí a tvrdí, že pokud mi to vadí, můžu skončit. Co máme dělat?

Vyzvat zaměstnavatele písemně k nápravě; zajistit co největší množství důkazů (výplatní pásky, záznamy docházky atd.); podnět orgánu inspekce práce (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát práce); o individuálních nárocích zaměstnance může rozhodnout pouze soud.

4. Nedostávám příplatky za práci přesčas/noční nebo víkendy, co s tím?

Postupujte stejným způsobem jako v případě přesčasů, jak jsme vám radili v předchozí otázce.

5. Zaměstnavatel mě vyhodil ze dne na den, jak se bránit?

Výpověď ze dne na den není možná. Výpovědní doba v délce nejméně 2 měsíců musí být dodržena. Zaměstnavatel ale ze závažných důvodů může přikročit k okamžitému zrušení pracovního poměru, případně může také zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

6. Zaměstnavatel mi dává výpověď pro nadbytečnost a tvrdí, že nemám nárok na odstupné, neboť jsme v mimořádné situaci, je to tak?

Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti [§ 52 písm. c) zákoníku práce], přísluší odstupné za podmínek stanovených § 67 zákoníku práce, a to bez ohledu na mimořádnou situaci, ve které se nyní nacházíme.

7. Může mi zaměstnavatel jednostranně snížit mzdu?

Ano, pokud je mzda zaměstnance určována mzdovým výměrem nebo stanovena vnitřním předpisem, její výše může být změněna rozhodnutím zaměstnavatele. Ke změně výše mzdy nemůže dojít zpětně, o výši mzdy musí být zaměstnanec informován před započetím výkonu práce, za kterou má příslušet. Odlišná situace by byla v případě, že by mzda byla sjednána v pracovní, kolektivní či jiné smlouvě; ke změně výše mzdy by pak mohlo dojít pouze na základě dohody obou stran příslušné smlouvy.

8. Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr dohodou a tvrdí, že musím souhlasit a že to pro mě bude výhodnější. Je to tak?

Je třeba zdůraznit, že zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takové "řešení" se z pohledu zaměstnance nejeví výhodně. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Při rozvázání pracovního poměru bez uvedení závažného důvodu je uchazeči o zaměstnání (v evidenci Úřadu práce ČR) vyplácena podpora v nezaměstnanosti v redukované výši. Situaci, kdy je provozovna dočasně uzavřena, lze řešit za pomoci některých opatření vlády, přičemž pracovní poměr zůstane zachován.

9. Může mi zaměstnavatel určit čerpání dovolené „ze dne na den“?

Dobu čerpání dovolené určuje jednostranně zaměstnavatel, avšak musí vždy zaměstnanci písemně oznámit konkrétní dobu čerpání minimálně 14 dní předem. Bez dohody se zaměstnancem tak nemůže dovolenou nařídit „ze dne na den“.

10. Můžu odmítnout výkon práce, když je ohroženo moje zdraví a život?

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Když by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, byla by posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově.

Nenašli jste odpověď kterou hledáte?

Možná je na místě obrátit se přímo na inspektory práce.
Pomoc od Inspekce práce
Ferovaprace.info / 2021 / Zadavatel/Zpracovatel ČSSD